Протоколи лічильних комісій про підсумки голосуваннь на річних загальних зборах ПАТ “Катіон” 20 квітня 2018року.