Протокол №26 річних загальних зборів публічного акціонерного товариства “Катіон”