Протокол №27 річних загальних зборів публічного акціонерного товариства “Катіон”