Протоколи лічильних комісій про підсумки голосувань на річних загальних зборах ПАТ “Катіон” 15.04.2019р.