ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (8.11.2016)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента – ПАТ «Катіон», код ЄДРПОУ 05470288

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.08.2016р.

Звільнено

Директор ПАТ «Катіон»

Дьяченко Олена Валеріївна

НВ 014129, 27.09.2001р., Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області

0

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 18.08.2016р., протокол №16-08-18 звільнено з посади директора ПАТ «Катіон» з 18.08.2016р. за власним бажанням.

18.08.2016р.

Обрано

Директор ПАТ «Катіон»

Кросса Ігор Євгенович

НА 760780, 08.09.1999р., Хмельницький МУ УМВС України в Хмельницькій області

0,0033

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 18.08.2016р., протокол №16-08-18 обрано на посаду директора ПАТ «Катіон» з 19.08.2016р. на строк 5 років. Судимостей не має. Останні 5 років працював: з жовтня 2011р. по вересень 2013р. директором ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка»; з вересня 2013р. по серпень 2014р. директором ТОВ «Сервіс-7»; з серпня 2014р. по липень 2015р. директором ТОВ «Капітал-15»; з липня 2015р. по червень 2016р. директором ТОВ «Сервіс-7».

Оприлюднено: 08.11.2016 о 14:21