ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (16.03.2017)

                                                                                                                           Додаток 7
                                                                                                                           до Положення про розкриття інформації
                                                                                                                           емітентами цінних паперів
                                                                                                                           (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2017 Припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович

НА 397829

19.09.1997р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,000006
Зміст інформації:  Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; виконував повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017                                                                                  Припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна

НА 421590

23.01.1998р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни; виконувала повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017 Припинено повноваження Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

НА 960100

12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження члена наглядової ради Павлік Надія Михайлівна; виконувала повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017 Обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович

НА 397829

19.09.1997р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,000006
Зміст інформації:  Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: з 01.12.2011р. по 01.09.2013р. – заступник директора ПАТ «Катіон»; з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ «Сервіс-7»; з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ «Капітал-15»; з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ «Сервіс‑7»; з 26.10.2016р. – пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. ( протокол №17-03-15) обраний головою наглядової ради.
15.03.2017 Обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна

НА 421590

23.01.1998р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

38,046763

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала:

з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Катіон».

15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

НА 960100

12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Павлік Надію Михайлівну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з січня 2011р.
15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

НВ 014129

27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

 36,325907

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала:

з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-підприємець.

15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Бобко

Анатолій

Францович

НА 474178

07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,003306
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Бобко Анатолія Францовича; паспорт НА 474178, виданий 07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003306% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р.