Головна

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 15.04.2019р. о 14.00 год. вприміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.04.2019р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.04.2019р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.
 4. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 6. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 7. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».
 8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного (крім питань, рішення з яких приймаються кумулятивним голосуванням):

По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії – Повар Надія Миколаївна, Люлько Тетяна

Сергіївна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 2. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.

По п.4: Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.6:1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановити, що контракти з ними є безоплатними.

 1. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради ПАТ «Катіон» секретарю загальних зборів Соколик Т.В.

По п.7: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 20.04.2018 року.

По п.8: Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 20.04.2016 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

 

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2018р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2018р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2018р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
 4. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон»; затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 5. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Степанов Анатолій Михайлович, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Михайловський Іван Адамович.

По п.2:

 1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 2. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 3. Затвердити висновки зовнішнього незалежного аудита за 2017 рік.
 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Катіон» в 2017 році не здійснювати.

По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.

По п.5: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 15.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

 

 

 

Шановний  акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 15.03.2017р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований по вул. Тернопільській, 19 у м. Хмельницькому.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.03.2017р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.03.2017р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2016 рік.
 4. Внесення змін до Статуту ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон», затвердження умов контрактів з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 6. Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 7. Схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів.

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

 1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Повар Надія Миколаївна, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Ярина Юрій Віталійович.
 2. Затвердити річний звіт ПАТ «Катіон» за  2016  рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.
 1. 1) Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон», включивши в основні види діяльності «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». При цьому виключити з основних видів діяльності товариства вид «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

2) Затвердити Статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2017 року.

 1. Схвалити значні правочини, укладені ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надати згоду на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (03822) 2-11-05.

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

 

 

 

 

Шановний  акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошую Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2016р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – 14.04.2016р.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2016р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2015 рік.
 4. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 2-11-05.

Наглядова рада ПАТ «Катіон»