Документи

Статут АТ «Катіон» від 14.04.2023 р.

 

Протоколи про підсумки голосування

 

Протоколи загальних зборів

 

Протоколи наглядової ради

 

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

 

Висновки аудитора

 

Бухгалтерська звітність. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

 

Річна інформація емітента цінних паперів

 

Повідомлення про суттєві події

 

Особлива інформація

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Перелік афілійованих осіб  Товариства

 

Структура власності Товариства

 

Організаційна структура Товариства

 

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію і корпоративного секретаря

 

Положення про філії та представництва Товариства

 

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

 

Висновки ревізійної комісії

 

Проспекти емісії цінних паперів. Рішення про емісію цінних паперів

 

Повідомлення про зміни у проектах порядку денного загальних зборів

 

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

 

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

 

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію  цінних паперів

 

Звіт управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття

 

Звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії

 

Положення про винагороду членів наглядової ради і виконавчого органу

 

Схеми території заводу