Повідомлення про суттєві події

Повідомлення про суттєві події

Розміщено: 26.04.2024 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 05470288
Особа, яка розкриває інформацію

X             Емітент

                Особа, яка надає забезпечення

Дата складання повідомлення 26.04.2024
Опис суттєвої події Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.04.2024, прийнято рішення 25.04.2024 (протокол загальних зборів від 25.04.2024 № 33, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024 № 9) про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 2 694 820,50 грн. шляхом додаткової емісії 134 741 025 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
В чому полягає істотність суттєвої події для стейкхолдерів та/або який вплив суттєвої події на фінансово-господарський стан емітента?

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення: 424,26%.

Залучені кошти від розміщення акцій будуть спрямовані на наступне:

92,4% – повне погашення безвідсоткових позик;

7,6% – ремонт покрівлі корпусу їдальні, який розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

URL-адреса з файлом, який містить повідомлення про суттєву подію http://patkation.km.ua/?page_id=1168

 

 

 

 

 

Повідомлення про суттєві події

Розміщено: 09.06.2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

Акціонерне товариство «Катіон» (ідентифікаційний код 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19), в подальшому Товариство, повідомляє про те, що позачергові загальні збори Товариства, які були призначені на 8 червня 2021 року, не відбулися з причини відсутності кворуму.

У відповідності до вимог ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

Відповідно до протоколу № 2 від 8 червня 2021 року про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства на момент закінчення реєстрації всього зареєстровано 4 акціонера, з них 1 акціонер, який володіє голосуючими акціями в кількості 2 шт., що дорівнює 0,000008 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Реєстраційна комісія встановила відсутність кворуму для проведення позачергових загальних зборів Товариства.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства В.Г. Дьяченко.

09.06.2021 р.