Повідомлення про суттєві події

ЗАВАНТАЖИТИ

Повідомлення про суттєві події

Акціонерне товариство «Катіон» (ідентифікаційний код 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19), в подальшому Товариство, повідомляє про те, що позачергові загальні збори Товариства, які були призначені на 8 червня 2021 року, не відбулися з причини відсутності кворуму.

У відповідності до вимог ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

Відповідно до протоколу № 2 від 8 червня 2021 року про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства на момент закінчення реєстрації всього зареєстровано 4 акціонера, з них 1 акціонер, який володіє голосуючими акціями в кількості 2 шт., що дорівнює 0,000008 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Реєстраційна комісія встановила відсутність кворуму для проведення позачергових загальних зборів Товариства.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства В.Г. Дьяченко.

09.06.2021 р.