Звіт управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття

Рішення про випуск іпотечних облігацій Товариство не приймало.