Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів

Цінні папери були переведені в бездокументарну форму в 2011 році.