Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося.