Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

Рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії

Розміщено: 26.04.2024 р.

111270