Зміни у проектах порядку денного загальних зборів

2023 рік

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН»

Розміщено: 28.03.2023 р.

Акціонерне товариство «Катіон» (ідентифікаційний код 05470288, місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19), в подальшому Товариство, повідомляє про включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів Товариства, які будуть проведенні 14 квітня 2023 року, в подальшому Загальні збори, питання проекту порядку денного з проектом рішення, яке надійшло від акціонера.

24 березня 2023 року від акціонера надійшла пропозиція включити до проекту порядку денного наступне питання з проектом рішення:

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

 

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердити статут Товариства в новій редакції 2023 року. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства від імені всіх акціонерів головуючому і секретарю загальних зборів. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, корпоративного секретаря і інші положення у зв’язку з детальним розкриттям необхідної інформації в статуті Товариства.

28.03.2023 року наглядова рада Товариства прийняла рішення про включення до проекту порядку денного питання з проектом рішення, яке було запропоноване акціонером, без взаємозв’язку між питаннями порядку денного (протокол №3/2023).

Таким чином, до переліку питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, включено наступне питання з проектом рішення: 

питання

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

 

5 Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердити статут Товариства в новій редакції 2023 року. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства від імені всіх акціонерів головуючому і секретарю загальних зборів. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, корпоративного секретаря і інші положення у зв’язку з детальним розкриттям необхідної інформації в статуті Товариства.

 Взаємозв’язок між питаннями порядку денного відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація про включене питанням до проекту денного з проектом рішення – http://patkation.km.ua/.

Електронна адреса Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з проектом нової редакції статуту Товариства – kation.khm@gmail.com.

Акціонери, які не мають можливості направити запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом, на електрону адресу Товариства, можуть ознайомитися з проектом нової редакції статуту Товариства, за місцезнаходженням Товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, корпус А, 3 поверх, кабінет приймальні у робочі дні (з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) за попереднім записом по телефону: (0382)77-34-24.

Посадова особа Товариства, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з проектом нової редакції статуту Товариства – т.в.о. директора Дьяченко Валерій Гаррійович, телефон: (0382) 77-34-24.

Наглядова рада АТ «Катіон»

 

Зміни до проектів порядку денного загальних зборів у попередніх періодах не вносилися.