Висновки ревізійної комісії

Висновки ревізійної комісії містяться в протоколах загальний зборів Товариства.

Рішенням загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.04.2019 року (протокол №27) припинені повноваження членів ревізійної комісії.