Висновки ревізійної комісії

Висновки ревізійної комісії містяться в протоколах загальний зборів Товариства.