Перелік афілійованих осіб Товариства

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАТІОН»

(надалі також Товариство)

№ п/п Найменування афілійованих осіб Товариства Кількість, тип та/або клас акцій, якими володіє особа Частка у статутному капіталі Товариства, % Примітка
1 Дьяченко Валерій Гаррійович 2 прості іменні акції 0,000006 Чоловік Дьяченко Л.Я., тимчасово виконуючий обов’язки директора.
2

Дьяченко Людмила Ярославівна

 

23619989 простих іменних акцій 74,372645 Дружина Дьяченка В.Г., голова наглядової ради.
3 Дьяченко Олена Валеріївна 8 простих іменних акцій 0,000025 Донька Дьяченка В.Г. і Дьяченко Л.Я., член наглядової ради.
4 Лисюк Ірина Валеріївна 1 проста іменна акція 0,000003 Донька Дьяченка В.Г. і Дьяченко Л.Я., член наглядової ради.

 

Примітка: відомості про інших афілійованих осіб Товариству не надавались.