Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію не розроблялися у зв’язку з належним і повним розкриттям повноважень даних органів в Статуті Товариства. Ішні внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них відсутні.