Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію і корпоративного секретаря

Положення про наглядову раду

 

Положення про корпоративного секретаря

 

Інші положення не впроваджні в діяльність Товариства у зв’язку із достатньо повним викладенням в Статуті вимог законодавства щодо діяльності цих органів.

Таким чином положення про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію не розроблялися у зв’язку з належним і повним розкриттям повноважень даних органів в Статуті Товариства.

Ішні внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них відсутні.