Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію

При затвердження загальними зборами статуту товариства в редакції 2011 року  (протокол №19 від 06.09.2011 року), а також в нових редакціях статуту від 2017, 2020, 2021 років було прийнято рішення не впроваджувати в діяльність товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію АТ «Катіон» у зв’язку із достатнє повним викладенням в Статуті вимог законодавства щодо діяльності цих органів.

Таким чином положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію не розроблялися у зв’язку з належним і повним розкриттям повноважень даних органів в Статуті Товариства.

Ішні внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них відсутні.