Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ Титульний аркуш 15.04.2022 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 42 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)                 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що…

Read More

Загальні збори Повідомлення

  ПОВІДОМЛЕННЯ Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться…

Read More